Ѕвездена Продавница

Анализа на натална карта

Комплетна анализа на Натална карта, со дополнителни прогнози за наредни 4 до 5 години. Прогнозите се пресметуваат од денот на закажаниот разговор. Анализата се работи во форма на разговор во времетраење од час до час и пол.

Соларен хороскоп со прогнози

Анализа на соларна/годишна карта со дополнително користење на прогресии, примарни дирекции и транзити, за време од година до две. Прогнозите се изработуваат сметано од денот на закажаниот разговор. Анализата се работи во форма на разговор во времетраење од еден час.

Астролошко прашање

Анализа на конкретно прашање. Анализата се работи во форма на разговор

Астролошките анализи не се во пишана форма.

Астролошките консултации се работат во телефонска форма или преку Skype/Viber