Соларна Карта

2.000,00ден

Анализа на соларна/годишна карта со дополнително користење на прогресии, примарни дирекции и транзити, за време од година до две. Прогнозите се изработуваат сметано од денот на закажаниот разговор. Анализата се работи во форма на разговор во времетраење од еден час.