ПОЛИТИКА ЗА ПОВРАТ НА СРЕДСТВА

Враќањето на платени износи за резервација на термин (консултација) е можно со претходно известување најмалку 6 часа пред закажаниот термин.
Парите ке бидат исклучиво вратени на корисникот кој го направил плакањето преку нашата веб страна Jupiter Stories и тоа во рок од  7 дена. Вракањето доколку е можно ке биде направено на истата картичка со која е платено или на трансакциска сметка на корисникот.
Исто така постои можност за презакажување на терминот по заеднички договор помеѓу корисникот и Jupiter Stories Дооел.