Најчесто поставувани прашања

Кога е поволно да се прави анализа на Натална карта?

- По наполнети 18 години.

Дали Натална карта треба да се изработува пред роденден?

- Не. Изработката на Наталната карта не е условена со период на изработка.

Дали Наталната карта се менува низ годините?

- Не. Наталната карта е фиксна/неменлива СЛИКА на сѐ што се случило на небото во мигот на раѓањето на една личност.

Колку пати треба да се прави Натална карта?

- Натална карта кај еден астролог се изработува еднаш. Покрај анализа на Натална карта, постојат други астролошки анализи кои може да се повторуваат, како што е Соларната карта .

Што е потребно да се изработи Натална карта?

- Датум на раѓање, точно време на раѓање и град на раѓање.

Дали Соларната карта треба да се изработува пред роденден?

- Не. Соларната година се смета од роденден до роденден, но анализата може кога било да биде изработена.

Дали треба времето на раѓање да биде точно?

- Апсолутно ДА. Доколку времето на раѓање не е прецизно, нема да биде прецизна ни анализата.