Близнаци

Kids Playing on the Couch

Внимавајте што посакувате!

Енергијата напомената во воведот прилично често доаѓа до израз кај овие претставници…
Тука збориме за интелектуален капацитет кој може да создаде многу, но збориме и за некој кој со лични одлуки може да повторува една иста грешка уверувајќи се дека е на вистинскиот пат…
 

Вишок време – погрешно распределено…
Вишок теорија – премногу раскажана…

Вишок информации – на погрешни личности пренесени..
Вишок вистина – често нема за кого…

Вишок конфликти – непотребно иницирани!
Вишок хумор – неретко погрешно сфатен…
Вишок љубов – погрешно протолкувана…
Вишок забава – е, од забава никогаш доста!

Ако на еден Бик му недостига брзина, вам ви е проблем да успорите…
Јазик побрз од мислите, мисли побрзи од разумот, разумот побрз од настанатата состојба…
Мислите и знаењето се скапоцени – не расфрлајте ги на оние кои вредност не им даваат…
 

Прашувајќи да помогнете на другите, заборавате да си помогнете себеси!

Ова е знаење што чека на искуство, кое навремено неискористено, не носи ништо…

И никогаш, никогаш не дозволувајте детето во вас да го „пораснат“ оние кои ведрината на вашиот дух не ја познаваат..

Ве сака Тамара до Јупитер…

Facebook
Twitter